Om prosjektet HandleKraft Brukerveiledning    
I møte med barn og unge utsatt for fysiske, psykiske og seksuelle overgrep.
Et kompetansehevningsprogram for ansatte i statlige barnevernsinstitusjoner og fosterhjemstjenester.


TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 TRINN 4 TRINN 5
NETTBASERT INTRODUKSJON 2 DAGERS KURS / SAMLING NETTBASERT LÆREPROGRAM WORKSHOP / SAMLING NETTBASERT PRØVE
Nettbasert introduksjonsprogram med innføring i traumefeltet. Begrepsforståelse, møte med ungdommer og møte med fagpersoner.

 
Et todagers kurs. Dette kurset er en samling der undervisningen fortsetter på basistematikken i Trinn 1. Forskningsbasert kunnskap, historier fra virkeligheten og erfaringsutvekslinger står sentralt. Et nytt nettbasert læreprogram der vi skal se nærmere på hjelperens roller, muligheter og utfordringer. Møte med erfarne aktører fra institusjon og fosterhjem bærende elementer.

 
Todagers workshop med fokus på handlingskompetanse i møte med utsatte og i forhold til samarbeid med andre fagmiljøer. Øvelser og refleksjon er en viktig del av denne workshopen. En avsluttende prøve. Det er en nettbasert oppgavemodul der man svarer på en rekke spørsmål fra hele kurspensumet. Hjelpemidler er lovlig. Ved bestått prøve får man skrevet ut et kursbevis.
PENSUM:UNG-HEFTENE:
UNG 8-12
UNG 13-18

FORORD:


FORDYPNING:


FORDYPNING:


FORDYPNING:


NYTTIGE LINKER:TRINN 6

HandleKraftVekst
Trykk på logoen over for å komme til HandleKraftVekst som er et verktøy for ledere til å videreutvikle og implementere traumeforståelsen på egen arbeidsplass.


Problemer med å se video? Last ned siste versjon av Adobe Flash Player.