voksen (8-12 år)


Samspill med barn og ungeDen gode dialogen starter før ordene. Aller først kommer blikkene, smilene, den gode nysgjerrigheten og holdningene vi møter barnet med.  Dette første ordløse møtet kan invitere til kontakt og nærhet. Det kan fortelle at jeg har lyst å bli kjent med deg, at du er en spennende person jeg er glad for å få være sammen med.

Barn speiler seg i våre ansikter. Et godt blikk og et smil  kan bidra til å skape den tryggheten barnet trenger for å tørre å snakke med oss. Her legges grunnlaget for de gode samtalene som kan bidra til å styrke barnets tro på sin egenverdi, gi en opplevelse av trygg tilhørighet og håp for fremtiden.

Når vi ikke forstår, må vi allikevel tenker at det må være en grunn (for barnets reaksjoner og handlinger). Så kan vi sammen prøve å finne ut av ting, og  den voksne kan bli en medvandrer for barn som beveger seg i et vanskelig og krevende landskap.

Her er noen lenker med dialogverktøy på ulike tema. Alt for å bygge tillit, bli bedre kjent med barn og unge. Alt for å forstå dem i lyset av hva de har opplevd på en bedre måte.

Samlinger med øvelser

  Glede
  Vennskap
  Selvtillit
  Følelser

”Jeg var 12 år da mamma og pappa bestemte seg for å bli fosterforeldre. Lillesøstera mi var åtte år. Fosterbarnet de fikk inn i huset, var ikke en søt liten ettåring, men et tøff, tatovert og høylydt 15 åring. Etter hvert lærte jeg meg å like han litt. Mamma og pappa ble glad for at vi ble venner.. så lite de visste...”

Andreas (15) utsatt for seksuelle overgrep

Bufdir


RVTS Sør