«Uansett hva som er skjedd, skal du vite at det IKKE er din skyld når voksne eller noen som er eldre enn deg, utsetter deg for overgrep.»

Hva er et overgrep?


Det er vanlig å skille mellom ulike former for overgrep: Fysiske overgrep, psykiske overgrep (også vitne til vold) og seksuelle overgrep. Fysiske overgrep kan være slag, spark og biting som kan skade kroppen din. Psykiske overgrep kan være mobbing, plaging og trusler som gjør at du blir redd, trist eller lei deg. Når et barn eller en ungdom er vitne til at en voksen eller en annen ungdom blir utsatt for vold, kan det også være skadelig for den som ser eller hører volden. Seksuelle overgrep kan være at noen tar på kroppen din på en ekkel måte, eller tvinger deg til å være med på seksuelle handlinger.

Alle disse formene for overgrep er forbudte og et brudd på barn og unges rettigheter.

Fysiske overgrep

Det er ikke lov å slå barn i Norge. Det er heller ikke lov til å skade barn uansett på hvilke måte dette skjer – det kan være om noen slår, biter, lugger, klyper, skader kroppen – brenner, stikker. Det er heller ikke lov å påføre barn smerte – uansett hvilken grunn de voksne mener at de har.

”Jeg var helt sliten hver dag etter skolen. Jeg smilte og prøvde å være best i alt. Da jeg kom hjem, bare gråt jeg. Jeg tenkte at det var vanskeligere å oppdage hvor skitten jeg følte meg, om jeg viste at jeg fikk til ting.”

Jente (14) utsatt for seksuelle overgrep

Psykiske overgrep

Overgrep er mer enn slag og spark. Det finnes mange typer overgrep som ikke synes så godt - for eksempel når voksne eller eldre ungdommer truer, plager eller mobber deg. Psykiske overgrep kan gjøre deg redd, utrygg eller føre til at du mister troen på deg selv.

Vitne til vold

Barn og unge som lever i familier der det utøves vold, er vitner til vold. Selv om du ikke ser slagene, merker du kanskje at noe er galt. Kanskje er det noe som knuses, noen som roper høyt eller voksne som krangler med sinte stemmer. Det kan være skremmende og du kan bli redd.

«Det er få voksne som utsetter barn for overgrep. Men de som gjør det, kan vi si har feiltanker og tankesykdommer.»

Seksuelle overgrep

Det er ikke lov til å utsette barn eller unge for seksuelle overgrep av noe slag. Det er ikke lov til å ta kontakt med eller bygge relasjon til barn der seksuell kontakt er målet.

Det er mer vanlig at det er en du kjenner eller er blitt kjent med, som utsetter deg for overgrep, enn en fremmed. Når den personen som utsetter deg for seksuelle overgrep er den personen som skulle passe på deg, blir det ekstra vanskelig og vondt.

I enkelte ungdomsmiljøer skjer det at noen sprer nakenbilder av hverandre på nettet eller via mobiltelefon. Dette kan oppleves svært krenkende og er ulovlig.

Grooming

Du har kanskje ikke hørt dette ordet før, grooming betyr at en voksen eller en som er eldre enn deg, får kontakt med deg fordi de vil ha sex med deg. Det er ikke lov.

Noen voksne lyver om alderen sin når de er på nettet. Kanskje sier de at de er like gammel som deg, selv om de ikke er det.

Kanskje vil de snakke om kroppen din, se den på webkamera eller foreslå at dere skal møtes. Da er det viktig at du er på vakt. Gode tips og regler finner du under “nettvettregler”.

”Jeg er bare tolv år, men jeg har ikke lyst til å leve lenger. Jeg har rota meg inn i noe på nettet, en mann som plager meg med sexprat hele tida. Jeg tenker på det hele tida når jeg er på skolen. Det er til å spy av. Når mamma spør hva som er galt med meg, sier jeg bare at alt er bra, jeg har bare litt vondt i magen. Hun har foreslått å gå til legen, men de kommer jo ikke til å finne ut noe.”

Det er ikke din skyld

Det er IKKE din skyld når du utsettes for overgrep.

Når du blir utsatt for overgrep, kan den som skader deg få deg til å kjenne at du er lite verdt. Mange opplever også skam og skyld som gjør at de ikke tør fortelle det til noen. Kanskje har den som har begått overgrepene mot deg sagt at du var med på det, og at det derfor er din skyld. Kanskje tenker du at det er deg det er noe galt med? Sånn er det IKKE! Uansett hva som har skjedd, skal du vite at det IKKE er din skyld når noen utsetter deg for overgrep.

Din kropp og dine følelser

Det er du som bestemmer over kroppen din.

Å like seg selv og kjenne seg verdifull er grunnleggende for at vi skal ha det bra. Derfor er det viktig å sette grenser rundt seg. Å sette grenser innebærer at du kjenner etter hva du selv vil og ikke vil. Du blir kjent med deg selv. På den måten er det også lettere å forstå hva andre vil og ikke vil. Slik kan dine og andres grenser respekteres. Det er lurt å øve på å sette slike grenser. Det kan du klare ved å avvise eller si nei til dem som du skjønner er ute etter noe annet enn å bli vennen din. Unge forteller at de ofte kjenner forskjell på det som er god og dårlig voksenkontakt.

”Jeg så en film om en snill mamma og begynte å gråte. Jeg er nemlig redd for min mamma.”

Jente 16 år

Verdig og Uverdig

12 jenter mellom 14 og 18 år som var utsatt for seksuelle overgrep formidlet hva de opplevde som uverdig og verdig i måter de ble møtt på.