voksen


Til dere voksneHvordan kan du bli en voksen barn har tillit til? En voksen som har mot til å være nysgjerrig, åpen og nærme deg barn uansett hvor vanskelig de har det.

Her har vi delt opp innholdet i 8-12 og 13-18. Barn og unge får tilpasset informasjon om vold og overgrep og hvor de kan henvende seg.

Dere voksne kan gjøre en forskjell i livene til de barna og ungdommene dere omgås til daglig. Ved å vise at dere bryr dere og at dere også tåler de vonde fortellingene.

På denne siden finner dere ressurser dere kan bruke i dette dialog- og relasjonsarbeidet. Uten relasjon ingen endring!


Bufdir


RVTS Sør