Et vekst- og vedlikeholdsprogram for å opprettholde HandleKraft-kompetansen.